Privacyverklaring

 

1. INTRODUCTIE

In deze privacy statement kun je lezen hoe wij omgaan met jouw (persoons)gegevens. Heb je vragen over de informatie in deze verklaring? Neem dan contact met ons op.

2. TOEPASSING

Dit privacy statement is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met JohannesMenting Makelaar.

Bedrijfsgegevens:
Naam:             JohannesMenting Makelaar
Adres:             Simmersbergstr. 3 98666
Masserberg OT Schnett, Duitsland
Tel:                  +49 368 74 387586
M DE:              +49 176 346 175 59
M NL:              +31 654 950 743
LRA HBN:        Aktenkenzeichen III 32-7-KL.
MwSt:             DE170/248/058244
Website:         www.johannesmenting.nl

De website www.johannesmenting.nl verwerkt privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens. JohannesMenting Makelaar is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens en vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens erg belangrijk.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze privacy statement leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen. En we leggen uit voor welk doel we deze gegevens gebruiken.

3. PERSOONSGEGEVENS

Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn gegevens die direct over een persoon gaan of informatie die naar een persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, postcode, huisnummer, ras, godsdienst, gezondheid etc.

In jouw websitebezoek of samenwerking met JohannesMenting Makelaar zijn deze gegevens niet allemaal relevant. We willen je vragen enkel persoonsgegevens te verstrekken die je noodzakelijk acht voor onze samenwerking.

4. DOELEINDEN

JohannesMenting Makelaar verzamelt persoonsgegevens via www.johannesmenting.nl op een aantal manieren:

 1. Via formulieren op de website
 2. Via Google Analytics

4.1 FORMULIEREN OP DE WEBSITE

De website van JohannesMenting Makelaar is voorzien van een aantal formulieren. In deze formulieren vragen wij je om verschillende persoonsgegevens. Met de formulieren kun je informeren naar de diensten van JohannesMenting Makelaar.

In de formulieren vragen wij je om:

 • je naam
 • je emailadres
 • je telefoonnummer
 • een bericht

Met deze formulieren kunt je ons een vraag stellen of een aanvraag doen voor een van onze diensten. De gegevens die wij verzamelen met de formulieren gebruiken wij om jouw (aan)vraag te beantwoorden. Dit doen wij per e-mail of telefonisch.

De gegevens die je invoert in de formulieren worden beperkte tijd door ons bewaard. Bij vervolgvragen kunnen we deze gegevens gemakkelijk benaderen wanneer het nog in ons systeem staat. Ook kunnen we aan de hand van de vragen en antwoorden onze medewerkers trainen om vragen beter te kunnen behandelen. We bewaren de ingevulde gegevens maximaal zes maanden nadat je ze ingevoerd hebt.

4.2 GOOGLE ANALYTICS 

De website www.johannesMenting.nl maakt gebruik van Google Analytics. We gebruiken deze tool om anonieme, analytische data te verzamelen van onze websitebezoekers. Deze website statistieken gebruiken we om te leren van onze websitebezoekers en daarop onze producten en diensten aan te passen. De gegevens die we verzamelen zijn anoniem, we kunnen aan de hand van de informatie niet achterhalen wie de personen achter de data zijn.

De verzamelde informatie wordt opgeslagen op Google datacenters. Locaties van de datacenters: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html.

Over de verwerking van deze gegevens hebben we afspraken gemaakt met Google door middel van een verwerkersovereenkomst. Google heeft geen toestemming om deze gegevens te gebruiken voor andere toepassingen. Meer over het privacy beleid van Google is hier te vinden. https://policies.google.com/privacy?hl=nl

5. VERSTREKKING AAN DERDEN

We verstrekken jouw persoonsgegevens alleen aan derden (bedrijven of instellingen) als dat wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld wanneer de politie dit eist bij een vermoeden van een misdrijf.
JohannesMenting Makelaar werkt samen met subverwerkers, bijv. onze websitebeheerder.

De partners waarmee we werken kunnen jouw persoonsgegevens of die van jouw klanten onder ogen krijgen. Het samenwerken met deze subverwerkers is voor JohannesMenting Makelaar essentieel in onze dienstverlening. Om ervoor te zorgen dat deze subverwerkers correct met deze data omgaan, heeft JohannesMenting Makelaar zogenaamde verwerkers-overeenkomsten afgesloten met onze leveranciers.

Daarnaast staan op onze website links naar social media pagina’s. Als je op deze links klikt, verzamelen deze social media aanbieders wellicht persoonsgegevens. Deze verklaring is alleen van toepassing op www.johannesmenting.nl. Wij kunnen niet garanderen dat andere partijen nauwkeurig met jouw persoonsgegevens omgaan.

6. INZAGE, WIJZIGING OF VERWIJDEREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wil je iets weten over de persoonsgegevens die we van je verzameld hebben? Neem dan contact met ons op. De contactgegevens staan onder punt 2 van deze privacy statement. Voor wat betreft jouw persoonsgegevens mag je ons altijd vragen om:

 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we van je hebben.
 • uitleg over de persoonsgegevens die we van je hebben en wat we daarmee doen.
 • je persoonsgegevens aan te passen als deze incorrect zijn.
 • je persoonsgegevens te verwijderen als deze bijv. niet correct of verouderd zijn.

Daarnaast mag je te allen tijde jew toestemming om je persoonsgegevens te bewaren en verwerken intrekken of bezwaar maken tegen hoe we jouw persoonsgegevens gebruiken.

7. BEWAREN VAN GEGEVENS

JohannesMenting Makelaar  bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor onze dienstverlening. Nadat deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn verwijderen we deze.

8. BEVEILIGING

JohannesMenting Makelaar treft maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

 • de persoonsgegevens worden afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • persoonsgegevens worden na ontvangst opgeslagen op een afgeschermd systeem dat enkel toegankelijk is voor medewerkers van JohannesMenting Makelaar .
 • JohannesMenting Makelaar gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens.
 • JohannesMenting Makelaar maakt gebruik van een SSL-certificaat (secure socket layer).
 • JohannesMenting Makelaar registreert alle opvragingen van persoonsgegevens.

9. KLACHTEN

Heb je een klacht over de manier waarop JohannesMenting Makelaar met jouw privacy omgaat? Neem dan allereerst contact met ons op. We zullen jouw klacht aanhoren en behandelen.
Stel dat je vervolgens van mening bent dat we er samen niet ‘uitkomen’, dan kun je altijd een tip sturen naar de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons) of naar de rechter stappen.

Vragen over deze privacy policy?
Neem contact met ons op.